مولانا ساداتی: شهادت حضرت حسین درسی تاریخی برای مسلمانان واقعی و آزادی خواهان است

  مولانا ساداتی: شهادت حضرت حسین درسی تاریخی برای مسلمانان واقعی و آزادی خواهان است

  مولانا ساداتی: شهادت حضرت حسین درسی تاریخی برای مسلمانان واقعی و آزادی خواهان است مولانا سید عبدالصمد ساداتی در بخش…
  مولانا ساداتی بر لزوم رعایت عدالت در گزینش و پذیرش دانش آموزان تاکید کردند

  مولانا ساداتی بر لزوم رعایت عدالت در گزینش و پذیرش دانش آموزان تاکید کردند

  مولانا ساداتی بر لزوم رعایت عدالت در گزینش و پذیرش دانش آموزان تاکید کردند مولانا سید عبدالصمد ساداتی در فرازی…
  مولانا ساداتی: محبت اهل بیت وصیت پیامبر اسلام و جزئی از ایمان است

  مولانا ساداتی: محبت اهل بیت وصیت پیامبر اسلام و جزئی از ایمان است

  مولانا ساداتی: محبت ” اهل بیت ” وصیت پیامبر اسلام و جزئی از ایمان است مولانا سید عبدالصمد ساداتی طی…
  مولانا ساداتی: قربانی کردن پیروی از روش رسول الله و تعظیم شعائر الهی است

  مولانا ساداتی: قربانی کردن پیروی از روش رسول الله و تعظیم شعائر الهی است

  مولانا ساداتی: قربانی کردن پیروی از روش رسول الله و تعظیم شعائر الهی است خطیب نماز جمعه اهلسنت سراوان با…
  مولانا ساداتی: تشکیل دفاتر مستقل در ادارات برای رسیدگی به حقوق و شکایات مردمی ضروری است

  مولانا ساداتی: تشکیل دفاتر مستقل در ادارات برای رسیدگی به حقوق و شکایات مردمی ضروری است

  مولانا ساداتی: تشکیل دفاتر مستقل در ادارات برای رسیدگی به حقوق و شکایات مردمی ضروری است مولانا سید عبدالصمد ساداتی…
  مولانا ساداتی: برمتصدیان امور لازم است که به خواسته های حق و مشروع مردم توجه کنند

  مولانا ساداتی: برمتصدیان امور لازم است که به خواسته های حق و مشروع مردم توجه کنند

  مولانا ساداتی: برمتصدیان امور لازم است که به خواسته های حق و مشروع مردم توجه کنند مولانا سید عبدالصمد ساداتی…
  دکمه بازگشت به بالا
  بستن