تاریخ: ۰:۱۷ :: ۱۳۹۴/۰۱/۱۵
افزایش سریع جمعیت مسلمان در جهان

پیش بینی می شود که این سیر صعودی تا سال ۲۰۵۰ ادامه یابد به گزارش ندای سنت به نقل از تی آر تی , بموجب تحقیقات انجام گرفته در آمریکا ، تعداد جمعیت مسلمان در مقایسه با دیگر ادیان بسرعت افزایش یافته و در سال ۲۰۵۰ به تعداد جمعیت مسیحی نزدیک خواهد شد. این تحقیقات […]

imagesCA7S52EJ

پیش بینی می شود که این سیر صعودی تا سال ۲۰۵۰ ادامه یابد

به گزارش ندای سنت به نقل از تی آر تی , بموجب تحقیقات انجام گرفته در آمریکا ، تعداد جمعیت مسلمان در مقایسه با دیگر ادیان بسرعت افزایش یافته و در سال ۲۰۵۰ به تعداد جمعیت مسیحی نزدیک خواهد شد.

این تحقیقات با توجه به میزان زاد و ولد و تمایلات به تغییر دین انجام گرفت.

بموجب نتیجه تحقیقات در حالیکه میزان زایش در زنان مسلمان سه ممیز یک درصد و در مسیحی دو ممیز هفت درصد است، در هندوها دو ممیز چهار درصد و در یهودیان نیز دو ممیز سه درصد می باشد.

بموجب تحقیقات مذکور انتظار می رود که در سال ۲۰۵۰، ده درصد جمعیت اروپا را مسلمانان تشکیل دهد، در آمریکا نیز تعداد مسلمانان بر جمعیت یهودی در این کشور پیشی خواهد گرفت.

بموجب ارقام سال ۲۰۱۰ مسیحیان با ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر ۳۱ درصد جمعیت جهان و مسلمانان نیز با ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر ۲۳ درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهد.

پاسخی بگذارید

کد امنیتی *