اخبار جهان اسلام

در نیم قرن آینده مسلمانان بیشترند یا مسیحیان؟

 

untitled7 - در نیم قرن آینده مسلمانان بیشترند یا مسیحیان؟

آینده مذاهب در دنیا چگونه است این سوالی است که همواره برای جامعه‌شناسان مطرح است.

در حال حاضر مسیحیان بیشترین درصد افراد روی زمین را تشکیل می‌دهند اما رواج بی‌دینی و کاهش زاد و ولد در این کشورها آینده جمعیتی جهان را به نفع مسلمانان تغییر می‌دهد.

نتایج یک پژوهش آمریکایی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۵۰ شمار مسلمانان و مسیحیان یکسان خواهد شد. کارشناسان مرکز تحقیقی Pew Research Center می‌گویند که از سال ۲۰۷۰ حتی تعداد مسلمانان روی زمین بیش از پیروان مسیح خواهد بود. علت این امر در گزارش کارشناسان این مرکز، نرخ بالای تولد در میان پیروان دین اسلام است. بر این اساس، در سال ۲۰۵۰ حدود ۱۰ درصد شهروندان اروپا را مسلمانان تشکیل می‌دهند.

گزارش این مرکز تحقیقی آمریکایی بر پایه‌ آمارهای سرشماری، بررسی‌های تجربی و پاسخ‌های بیش از ۲۵۰۰ پرسش‌نامه در سراسر جهان تهیه شده است. نویسندگان این گزارش تاکید می‌کنند که ارزیابی آن‌ها بدون در نظر گرفتن خسارات جانی‌ ناشی از احتمال وقوع فاجعه‌های طبیعی، جنگ و سایر رویدادهای دور از انتظار، تنظیم شده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که مسیحیان در سال ۲۰۱۰، بیش از ۳۱/۴ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دادند (۲/۱۷ میلیارد) و در صد پیروان اسلام در همین سال ۲۳/۲ درصد (۱/۶ میلیارد) بود.

اگر نرخ افزایش جمعیت جهان بر همین روال پیش برود، در اواسط قرن جاری ۳۱/۴ درصد مسیحی (۲/۹۲ میلیارد) و ۲۹/۷ درصد (۲/۷۶ میلیارد) پیرو مکتب اسلام روی کره‌ زمین زندگی می‌کنند. این تناسب، در سال ۲۰۷۰ برای هر یک از معتقدان به این مذاهب به ۳۲/۲ درصد می‌رسد و از این سال احتمالا بر سرعت رشد جمعیت مسلمان جهان نسبت به پیروان مسیح افزوده خواهد شد. به نظر نویسندگان این گزارش‌، کانون این رشد در کشورهای جنوب آفریقا است. به این ترتیب، در سال ۲۰۵۰، بیش از ۲۴/۳ درصد کل جمعیت مسلمان جهان در این مناطق زندگی می‌کنند. این رقم در سال ۲۰۱۰، حدود ۱۵/۵ درصد بود.

به‌طور کلی افزایش شمار مسلمانان در سال ۲۰۵۰، سبب می‌شود که نیمی از جمعیت ۵۱ کشور جهان، به موازین دین اسلام اعتقاد داشته باشند. بر این اساس کشورهای مقدونیه و نیجریه نیز به ۴۹ کشوری که در حال حاضر ۵۰ درصد جمعیت آن‌ها را مسلمانان تشکیل می‌دهند، افزوده می‌شود. این کارشناسان هم‌چنین ارزیابی می‌کنند که تعداد پیروان اسلام در هندوستان در سال ۲۰۵۰، با وجودی که در حال حاضر درصد جمعیت هندوی آن بیش از مسلمانان است، بیش از سایر مذاهب خواهد بود.

اکنون، درصد جمعیت مسلمان اندونزی، بیش از سایر کشورها است. بررسی نرخ رشد جمعیت طرفداران سایر مکتب‌های دینی در این گزارش نشان می‌دهد که شمار هندوها از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۵۰ ثابت می‌ماند و پیروان بودا، از ۷/۱ درصد به ۵/۲ درصد کاهش می‌یابد. همزمان، تعداد کسانی که تعلق مذهبی خاصی ندارند، از ۱۶/۴ درصد به ۱۳/۲ درصد تنزل می‌کند. در اروپا و آمریکای شمالی، شمار «بی‌دینان» افزایش خواهد یافت.

آینده مذاهب در دنیا چگونه است این سوالی است که همواره برای جامعه‌شناسان مطرح است.

در حال حاضر مسیحیان بیشترین درصد افراد روی زمین را تشکیل می‌دهند اما رواج بی‌دینی و کاهش زاد و ولد در این کشورها آینده جمعیتی جهان را به نفع مسلمانان تغییر می‌دهد.

نتایج یک پژوهش آمریکایی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۵۰ شمار مسلمانان و مسیحیان یکسان خواهد شد. کارشناسان مرکز تحقیقی Pew Research Center می‌گویند که از سال ۲۰۷۰ حتی تعداد مسلمانان روی زمین بیش از پیروان مسیح خواهد بود. علت این امر در گزارش کارشناسان این مرکز، نرخ بالای تولد در میان پیروان دین اسلام است. بر این اساس، در سال ۲۰۵۰ حدود ۱۰ درصد شهروندان اروپا را مسلمانان تشکیل می‌دهند.

گزارش این مرکز تحقیقی آمریکایی بر پایه‌ آمارهای سرشماری، بررسی‌های تجربی و پاسخ‌های بیش از ۲۵۰۰ پرسش‌نامه در سراسر جهان تهیه شده است. نویسندگان این گزارش تاکید می‌کنند که ارزیابی آن‌ها بدون در نظر گرفتن خسارات جانی‌ ناشی از احتمال وقوع فاجعه‌های طبیعی، جنگ و سایر رویدادهای دور از انتظار، تنظیم شده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که مسیحیان در سال ۲۰۱۰، بیش از ۳۱/۴ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دادند (۲/۱۷ میلیارد) و در صد پیروان اسلام در همین سال ۲۳/۲ درصد (۱/۶ میلیارد) بود.

اگر نرخ افزایش جمعیت جهان بر همین روال پیش برود، در اواسط قرن جاری ۳۱/۴ درصد مسیحی (۲/۹۲ میلیارد) و ۲۹/۷ درصد (۲/۷۶ میلیارد) پیرو مکتب اسلام روی کره‌ زمین زندگی می‌کنند. این تناسب، در سال ۲۰۷۰ برای هر یک از معتقدان به این مذاهب به ۳۲/۲ درصد می‌رسد و از این سال احتمالا بر سرعت رشد جمعیت مسلمان جهان نسبت به پیروان مسیح افزوده خواهد شد. به نظر نویسندگان این گزارش‌، کانون این رشد در کشورهای جنوب آفریقا است. به این ترتیب، در سال ۲۰۵۰، بیش از ۲۴/۳ درصد کل جمعیت مسلمان جهان در این مناطق زندگی می‌کنند. این رقم در سال ۲۰۱۰، حدود ۱۵/۵ درصد بود.

به‌طور کلی افزایش شمار مسلمانان در سال ۲۰۵۰، سبب می‌شود که نیمی از جمعیت ۵۱ کشور جهان، به موازین دین اسلام اعتقاد داشته باشند. بر این اساس کشورهای مقدونیه و نیجریه نیز به ۴۹ کشوری که در حال حاضر ۵۰ درصد جمعیت آن‌ها را مسلمانان تشکیل می‌دهند، افزوده می‌شود. این کارشناسان هم‌چنین ارزیابی می‌کنند که تعداد پیروان اسلام در هندوستان در سال ۲۰۵۰، با وجودی که در حال حاضر درصد جمعیت هندوی آن بیش از مسلمانان است، بیش از سایر مذاهب خواهد بود.

اکنون، درصد جمعیت مسلمان اندونزی، بیش از سایر کشورها است. بررسی نرخ رشد جمعیت طرفداران سایر مکتب‌های دینی در این گزارش نشان می‌دهد که شمار هندوها از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۵۰ ثابت می‌ماند و پیروان بودا، از ۷/۱ درصد به ۵/۲ درصد کاهش می‌یابد. همزمان، تعداد کسانی که تعلق مذهبی خاصی ندارند، از ۱۶/۴ درصد به ۱۳/۲ درصد تنزل می‌کند. در اروپا و آمریکای شمالی، شمار «بی‌دینان» افزایش خواهد یافت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

دکمه بازگشت به بالا