جامعه و فرهنگ

دلایل‌ شکست‌ مسلمانان‌ امروزی‌ در جبهه‌های‌ مختلف‌

دلایل‌ شکست‌ مسلمانان‌ امروزی‌ در جبهه‌های‌ مختلف‌

در اینجا به‌ عنوان‌ جمع‌بندی‌ بحث‌های‌ ارایه‌ شده‌ می‌توان‌ به‌ اختصار چند علّت‌ مهم‌ که‌ بgrygryry - دلایل‌ شکست‌ مسلمانان‌ امروزی‌ در جبهه‌های‌ مختلف‌اعث‌ شکست‌ مسلمانان‌ در میدان‌های‌ گوناگون‌ شده‌ است‌، اشاره‌ نمود:

۱ـ عدم‌ وجود ایمان‌ کامل‌ و قوی‌ به‌ خداوند سبحان‌

آنچه‌ باعث‌ شده‌ بود که‌ صحابه رسول‌الله ـ صلی‌ الله علیه‌ وسلم‌ ـ در میادین‌ مختلف‌ سربلند و پیروز بیرون‌ بیایند، داشتن‌ ایمانی‌ استوار و راسخ‌ بود که‌ هیچ‌ چیزی‌ نمی‌توانست‌ در آن‌ خللی‌ وارد آورد. به‌ همین‌ دلیل‌ احکام‌ الهی‌ را سریعاً می‌پذیرفتند و در انجام‌ آن‌ سستی‌ و کاهلی‌ را به‌ خویش‌ راه‌ نمی‌دادند. و این‌ یقین‌ در آنها به‌ وجود آمده‌ بود که‌ همه‌ چیز در دست‌ الله قرار دارد، اگر او اراده‌ کند می‌تواند آب‌ را برای‌ انسان‌ها مانند آسفالت‌ مسخّر گرداند، اگر او اراده‌ کند می‌تواند دریا را برای‌ انسان‌ به‌ مانند خشکی‌، امن‌ و هموار کند، اگر او اراده‌ کند می‌تواند آتش‌ را برای‌ انسان‌ گلستان‌ کند و… خلاصه‌ انسان‌ها و مخلوقات‌ را فقط‌ یک‌ مخلوق‌ ضعیف‌ تصوّر می‌کردند و قدرت‌ اصلی‌ و حقیقی‌ و قوی‌َّ مطلق‌ را خداوند می‌دانستند به‌ همین‌ خاطر خود را به‌ «قوی‌» نسبت‌ می‌دادند و از قدرت‌ «قوی‌َّ» حقیقی‌ استفاده‌ می‌کردند.

اما مسلمانان‌ امروز؛ بسیاری‌ از مسلمانان‌ امروزی‌ قدرت‌ را در دست‌ «بوش‌» و «بلر» و «شارون‌» و تجهیزات‌ جنگی‌ آنان‌ می‌دانند و دیدشان‌ از مافوق‌ آسمان‌ها به‌ عالم‌ کَوْنی‌ آمده‌ است‌ به‌ همین‌ جهت‌ همیشه‌ دچار خواری‌ و ذلّت‌ هستند. وقتی‌ ذلیل‌ها را بزرگ‌ و با عظمت‌ تصوّر می‌کنند، وقتی‌ از مخلوقات‌ متأثر می‌شوند، قطعاً و بی‌شک‌ خداوند نیز آنان‌ را رها می‌سازد.

۲ـ عدم‌ عشق‌ به‌ رسول‌ الله ـ صلی‌ الله علیه‌ وسلم‌ ـ

دلیل‌ دوم‌ شکست‌ مسلمانان‌ امروزی‌ صادق‌ نبودن‌ در عشق‌ و محبت‌ رسول‌ الله ـ صلی‌ الله علیه‌ وسلم‌ ـ می‌باشد. خیلی‌ها خود را عاشق‌ رسول‌الله ـ صلی‌ الله علیه‌ وسلم‌ ـ می‌دانند، اما اعمالشان‌ اعمال‌ «ابوجهلی‌» است‌.

عشق‌ یعنی‌ سوختن‌ و فانی‌ شدن‌ در معشوق‌، عاشقی‌ یعنی‌ به‌ طور کامل‌ خود را به‌ معشوق‌ تبدیل‌ کردن‌. اما بسیاری‌ از مسلمانان‌ عصر ما فقط‌ نام‌ «محمد r» را می‌دانند، فقط‌ به‌ نامش‌ احترام‌ می‌گذارند، ولی‌ متأسفانه‌ و بدبختانه‌ هنگامی‌ که‌ سیره‌ و شیوه زندگانی‌ آن‌ سرور ـ صلی‌ الله علیه‌ وسلم‌ ـ بَر ایشان‌ عرضه‌ می‌شود، به‌ سرعت‌ می‌گویند، آن‌ زمان‌ سپری‌ شده‌ است‌!… آگاهانه‌ و ناآگانه‌ به‌ دشمنی‌ با سنت‌های‌ رسول‌ الله ـ صلی‌ الله علیه‌ وسلم‌ ـ با سیره‌ و خط‌ و مشی‌ رسول‌ الله ـ صلی‌ الله علیه‌ وسلم‌ ـ قیام‌ می‌نمایند، آیا می‌توان‌ با وجود این‌ می‌توان‌ ارسال‌ کمک‌های‌ غیبی‌ و امدادهای‌ الهی‌ را برای‌ چنین‌ مسلمانانی‌ انتظار داشت‌!

۳ـ دوری‌ از سنت‌های‌ رسول‌ الله ـ صلی‌ الله علیه‌ وسلم‌ ـ

از دیگر مشکلات‌ جامعه مسلمانان‌ عصر ما این‌ است‌ که‌ به‌ سنت‌های‌ پیامبرشان‌ بی‌اعتنا هستند و برای‌ آن‌ اهمیتی‌ قائل‌ نیستند و حتی‌ شاید در بسیاری‌ جاها از انجام‌ آن‌ شرم‌ داشته‌ باشند، چراکه‌ با فرهنگ‌ غربی‌ها سازگار نیست‌.

بسیار جای‌ تأسف‌ است‌ برای‌ ما مسلمانان‌ که‌ از سنت‌ها و روش‌ رهبرمان‌ دور شده‌ایم‌ و عمل‌ به‌ آن‌ را ننگ‌ و مایه عقب‌افتادگی‌ می‌دانیم‌، در حالی‌ که‌ در جوامع‌ دیگر برای‌ رهبران‌ دنیوی‌ خویش‌ بسیار احترام‌ قائل‌ هستند و در هر جایی‌ به‌ احیاء آداب‌ و سنن‌ خویش‌ می‌پردازند.

یاران‌ رسول‌ الله ـ صلی‌ الله علیه‌ وسلم‌ ـ حاضر نبودند که‌ در کوچکترین‌ کاری‌ و در ساده‌ترین‌ امری‌، خلاف‌ روش‌ رسول‌ الله ـ صلی‌ الله علیه‌ وسلم‌ ـ گام‌ بردارند، اگر خواست‌ درونی‌شان‌ چیز دیگری‌ می‌بود، به‌ خاطر فعل‌ و کار رسول‌ الله ـ صلی‌ الله علیه‌ وسلم‌ ـ خواست‌ خویش‌ را فدا می‌کردند.

حضرت‌ عمر فاروق‌ ـ رضی الله عنه ـ هنگامی‌ که‌ بر حجرالاسود بوسه‌ می‌زند، می‌فرماید: اگر محبوب‌ و رهبرم‌ چنین‌ عملی‌ را انجام‌ نمی‌داد، من‌ هیچگاه‌ بر این‌ تکه‌ سنگ‌ بوسه‌ نمی‌زدم‌.

و در موارد دیگری‌ از هر کدام‌ از صحابه‌ کارهای‌ مشابه‌ این‌ را مشاهده‌ می‌نماییم‌، در زمان‌ خلافت‌ حضرت‌ ابوبکر صدیق‌ ـt ـ با وجود شورش‌های‌ گوناگون‌ و ثبیت‌ نشدن‌ پایه‌های‌ خلافت‌ اسلامی‌، تصمیم‌ می‌گیرد حتماً سپاه‌ اسامه t‌ را اعزام‌ نماید، با وجود مخالفت‌های‌ مختلف‌ می‌فرماید: چون‌ این‌ خواست‌ و اراده رسول‌ الله ـ صلی‌ الله علیه‌ وسلم‌ ـ بوده‌، حتماً باید عملی‌ گردد.

اما ما امروزه‌ در صحبت‌ کردن‌، راه‌ رفتن‌، شیوه زندگی‌، لباس‌ پوشیدن‌ و خلاصه‌ اکثر اعمال‌ و رفتارمان‌ از غربی‌ها و غیرمسلمین‌ تقلید می‌کنیم‌ و خیلی‌ راحت‌ سنت‌های‌ محبوب‌ حجازی‌ را گذاشته‌ایم‌ و خیلی‌ بی‌شرمانه‌ برای‌ عدم‌ عمل‌ به‌ آن‌ نیز دلیل‌ می‌آوریم‌.

یکی‌ از اساتیدم‌ تلویحاً می‌فرمود: در جنگ‌ اسرائیل‌ و فلسطین‌، بارها ملائکه‌ نازل‌ شدند که‌ به‌ مسلمان‌ها کمک‌ برسانند، اما چون‌ هر دو طرف‌ ظاهر و شکل‌شان‌ عین‌ همدیگر بود، ملائکه‌ برگشتند و فرمودند: خداوندا، خودت‌ بهتر می‌دانی‌، آنها هیچ‌ فرقی‌ با هم‌ نداشتند، تمام‌ اعمالشان‌ مانند یکدیگر بود و…

۴ـ اهمیت‌ و عظمت‌ دنیا در دل‌ مسلمانان‌

از دیگر مواردی‌ که‌ سبب‌ شده‌ که‌ ابهت‌ و عظمت‌ مسلمانان‌ عصر ما از بین‌ برود و آنها را به‌ مسلمانانی‌ توخالی‌ و پوشالی‌ تبدیل‌ کند، محبت‌ و علاقه دنیا در قلوب‌ بسیاری‌ از آنها می‌باشد. رسول‌ الله ـ صلی‌ الله علیه‌ وسلم‌ ـ فرمود: برای‌ هر قومی‌ فتنه‌ای‌ آمد و آنها را تباه‌ ساخت‌، فتنه امت‌ من‌ دنیا می‌باشد که‌ می‌ترسم‌ آنها را از پای‌ درآورد.

براستی‌ همین‌ طور است‌، محبت‌ دنیا و علاقه‌ به‌ متعلقات‌ دنیوی‌، سبب‌ شده‌ که‌ فکر آخرت‌ و روز قیامت‌ در اذهان‌ مسلمانان‌ کم‌رنگ‌ گردد و سفر آخرت‌ را بسیار دور و دراز تصور نمایند، به‌ همین‌ جهت‌ برای‌ به‌ دست‌ آوردن‌ متاع‌ دنیوی‌ تمام‌ وقت‌ خویش‌ را صرف‌ می‌نمایند و به‌ همان‌ اندازه‌ از راه‌ حق‌ و حقیقت‌ و از رضایت‌ خدا و رسول‌ دور می‌شوند.

بسیار جای‌ تعجب‌ است‌ برای‌ افرادی‌ که‌ خود را رهرو رسول‌ الله ـ صلی‌ الله علیه‌ وسلم‌ ـ می‌دانند، اما با شدت‌ و علاقه فراوانی‌ برای‌ چیزی‌ تلاش‌ می‌نمایند که‌ رسول‌ الله ـ صلی‌ الله علیه‌ وسلم‌ ـ از دچار شدن‌ به‌ آن‌ و فریب‌ خوردن‌ آن‌ هشدار داده‌ است‌. این‌ چه‌ نوع‌ اتباع‌ و محبت‌ و عشقی‌ است‌ که‌ در هیچ‌ چیزی‌ محبوب‌ و معشوق‌ در نظر گرفته‌ نمی‌شود.

ولی‌ اگر یاران‌ رسول‌ الله ـ صلی‌ الله علیه‌ وسلم‌- را بنگریم‌، آنها به‌ دنیا نمی‌اندیشیدند، تمام‌ هم‌ّ و غمشان‌ آخرت‌ بود، لحظه‌ای‌ در به‌ دست‌ آوردن‌ رضای‌ او تعالی‌ تأخیر نمی‌کردند و هر آنچه‌ سبب‌ تقرب‌ بیشتر آنان‌ به‌ بارگاه‌ الهی‌ می‌گشت‌، بدون‌ معطلی‌ انجام‌ می‌دادند، اما مسلمانان‌ عصر ما، هر آنچه‌ را سبب‌ دوری‌ از او تعالی‌ است‌، بعضاً به‌ نام‌ دین‌ انجام‌ می‌دهند و خوشحال‌اند که‌ از امت‌ محمدی‌ هستند!

۵ ـ ترک‌ امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر

از دیگر دلایل‌ ضعف‌ مسلمانان‌ عصر ما، ترک‌ کردن‌ دعوت‌ و تبلیغ‌ می‌باشد، که‌ رسول‌ الله ـ صلی‌ الله علیه‌ وسلم‌ ـ و یاران‌ گرانقدرش‌ در آن‌ راه‌، جان‌ خود را تقدیم‌ نمودند و از هیچ‌ تلاشی‌ در این‌ راستا دریغ‌ نورزیدند.

خداوند سبحان‌ زنده‌ کردن‌ امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر را در جامعه اسلامی‌ راهی‌ برای‌ ایجاد وحدت‌ و همدلی‌ و همبستگی‌ عنوان‌ می‌فرماید و اعتصام‌ به‌ حبل‌ الله را در گرو داشتن‌ تقوای‌ الهی‌ و احیاء امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر معرفی‌ می‌کند.

پیامبر گرامی‌ اسلام‌ ـ صلی‌ الله علیه‌ وسلم‌ ـ فرموده‌ است‌ که‌ هرگاه‌ در جامعه‌ای‌ امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر ترک‌ شود و در کنارتان‌ هر منکری‌ انجام‌ گیرد شما راحت‌ از کنار آن‌ بگذرید و کاری‌ نداشته‌ باشید، پس‌ منتظر عذاب‌ الهی‌ باشید که‌ در آن‌ وقت‌ هرقدر دعا و تضرع‌ نمایید، دعا و تضرّعتان‌ مقبول‌ نمی‌افتد.

۶ـ پیروی‌ و اتباع‌ از شیطان‌

خداوند متعال‌ بارها در آیات‌ متعدد قرآن‌ مجید هشدار داده‌ است‌ که‌ ای‌ انسان‌ها بدانید! شیطان‌ دشمن‌ قسم‌ خورده شماست‌ و در تلاش‌ است‌ که‌ شما را به‌ بیراهه‌ و ضلالت‌ بکشاند، پس‌ از او تبعیت‌ و پیروی‌ نکنید و مواظب‌ حربه‌هایش‌ باشید، اما متأسفانه‌ بسیاری‌ از مسلمان‌ عصر ما با کمال‌ اطمینان‌، آگاهانه‌ و ناآگانه‌ افسار خویش‌ را به‌ او سپرده‌اند و با یقین‌ کامل‌ دنباله‌رو راه‌ او گشته‌اند.

در اینجا چند نمونه‌ از حربه‌ها و دام‌های‌ شیطان‌ را ذکر می‌نمائیم‌ که‌ برای‌ از بین‌ بردن‌ و سست‌ نمودن‌ مسلمانان‌ از آن‌ حربه‌ها استفاده‌ می‌نماید.

منبع:چرا مسلمانان شکست میخورند؟/مؤلف:امحمد ایوب گنجی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا