صحابه و اهلبیت

عمر فاروق رضی الله عنه که بود؟ “بر اساس منابع کتب اهل سنت و اهل شیعه”

عمر فاروق رضی الله عنه که بود؟ “بر اساس منابع کتب اهل سنت و اهل شیعه”hazrat omar 300x181 - عمر فاروق رضی الله عنه که بود؟ "بر اساس منابع کتب اهل سنت و اهل شیعه"

۱– عمر رضی الله عنه کسی بود که پیغمبر خدا برای غلبه دین و عظمت اسلام از بارگاه ربوبیت طلب فرمودند.(حاشیه ترجمه مقبول و صافی)
۲- از ایمان آوردنش اولا جبرئیل امین پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم را مژده داد.(تاریخ الخلفاء سیوطی)
۳- پیغمبر صلی الله علیه وسلم از آمدن او آواز مرحبا بلند فرمود.(غزوات حیدری)
۴- از ایمان عمر رضی الله عنه، ایمان همه اصحاب رضی الله عنهم به تقویت رسید.
۵- از آمدنش مسلمانان را در خانه کعبه نماز خواندن نصیب شد.
۶- درباره اش مسیحیان گفتند اگر در دنیا عمری دیگر پیدا می شد نام و نشانی از کفر باقی نخواهد ماند.
۷- عمر رضی الله عنه کسی بود که محل بهشت او را حضرت پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم در خواب مشاهده فرمود.
۸- در دنیا آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم بشارت بهشت را به او دادنند.
۹- عمر رضی الله عنه دستور داد در شهرها مسافرخانه بنا کردند.
۱۰- دستور داد نهر ابو موسی کندند و تشنگان را سیراب کردند.
۱۱- در راههای مکه مکرمه و مدینه طیبه پاسگاه و مهمانسرا و حوض بنا کردند.
۱۲- مجلس شورای او از اصحاب بزرگ تشکیل یافت.
۱۳- فرمانداران خود را به عدل و انصاف دستور دادند و بر ملت احسان بزرگ فرمود.
۱۴- عدل و انصافش در چهار گوشه دنیا پرآوازه شد.
۱۵- در ایام خلافتش فقه را تعالی و ترقی نصیب گشت.
۱۶- شرف دامادی حضرت علی رضی الله عنه او را حاصل شد.(صافی)
۱۷- از روی ساده مزاجی از خوابیدن زیر درختان ترسی نداشت.
۱۸- قضات را دستور داد که در قضاوت اول قرآن ، بعد حدیث ، اجماع و بعد قیاس را قبول کنند.
۱۹- غلاف خانه کعبه را به بهترین غلاف تبدیل کرد.
۲۰- از داخل شدنش در کعبه و نعره الله اکبر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بتها سرنگون شدند.(غزوات حیدری)
۲۱- لقب فاروق از دربار رسالت به ایشان عطا شد.(طبقات)
۲۲- عمر رضی الله عنه در مقابل کفر ایستاد و روبروی مشرکین در بیت الله نماز خواند.
۲۳- در غزوه تبوک نصف مال خود را پیش کردند و خشنودی آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم را حاصل نمودند.
۲۴- خاتم النبیین در حق او “لو کان بعدی نبی لکان عمر” فرمودند.
۲۵- سخنان با تدبیر و جراتش در سقیفه بنی ساعده اختلاف مهاجرین و انصار را برطرف کرد.(تاریخ الملوک و الامم)
۲۶- از دیدن فرمانروایی عدل و انصاف و سیاستش ، حضرت علی رضی الله عنه او را ملجا و ماوای مسلمانان گفتند.(نهج البلاغه)
۲۷- ذات با برکتش را حضرت علی رضی الله عنه فرحان و شادان قیم بالامر فرمود.(نهج البلاغه)
۲۸- لشکرش را حضرت علی جندالله لقب دادند. (نهج البلاغه)
۲۹- مذهب او را سیدنا علی “دین الله” تعبیر کردند. (نهج البلاغه)
۳۰- آواز” یا ساریه الجبل” لشکر غافل را در نهاوند آگاه کرد. (نهج البلاغه)
۳۱- از برکت مکتوبات او دریای نیل جاری شد و رسوم مشرکانه خاتمه یافت.(الفاروق)
۳۲- از رای با برکتش آیه ” «وَ اتَّخِذُوا مِن مَقامِ إِبراهیمَ مُصَلًّی» ” نازل شد. (خلاصه التفسیر)
۳۳- از حمایت غیرتش زنان بی حجاب را حجاب رسید.(تفسیرابن کثیر)
۳۴- از گفتن لفظ مولا بر پیامبر آیت ” فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاَهُ ” نازل شد.
۳۵- از دعایش حکم حرمت شراب نازل شد.(تفسیر جلالین)
۳۶- نخواندن نماز بر منافق رای اش را وحی الهی تایید نمود.
۳۷- درباره افک بر عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ” سُبْحَانَکَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِیمٌ ” گفت و به مواقف آیت قرآن شد.(تاریخ الخلفاء)
۳۸- رقبه فتوحات اسلام (۲۲۵۱۰۳) مربع میل رسید.
۳۹- حسبکم کتاب الله گفته ، مقصد نبوت را تکمیل کردند.
۴۰- کسی بود که جوابش من یهده الله فلا مظلله را ترجمه می کرد.
۴۱- به سبب دعای او حکم حرمت شراب به صراحت نازل شد.
۴۲- کسی بود که تایید و تصدیق او را صاحب نبوت فرمود و اهل بیت عملا انجام دادند.
۴۳- غیرتش در چهار گوشه عالم مشهور شد.
۴۴- بعد از صدیق اکبر رضی الله عنه بدون اختلاف خلیفه و منتخب شد.
۴۵- در زمان خلافت خود از یک طرف برای رساندن اسلام به ایران سپاه می فرستد . با سفراء قیصر و کسری گفتگو می کند و برای فاتحین مصر و ایران فرمان جاری می کند، از امیر معاویه حضرت خال بازپرس می کند و دیده می شود که پیرآهنش پیوند زده و بر سرش عمامه پاره . کفشهای کهنه پوشیده است.
۴۶- گاهی بر سر منبر احکام را بیان می فرمایند و گاهی مشکیزه بر دوش داشته یتیم و بیوه و بی بضاعتان را آب میدادند.
۴۷- در روز امور خلافت را سرانجام می دادند و شب در کوچه های مدینه منوره نگهبانی می کردند.
۴۸- توانگر به اندازه ای بود که تاج پادشاهان و امرا در زیر قدمش افتاده ولی به اندازه ای ساده زیست بود که سفرا و پادشاهان از شناختش قاصر بودند ، در مقابل اقتدار باطنی ، وجاهت ظاهری را هیچ تصور نکردند.
۴۹- در معاملات دین بسیار سخت و در معاملات خود بسیار نرم بود.
۵۰- برای حفاظت از اموال بیت المال خزانه دولتی برپا کرد.
۵۱- از حسن تدبیرش دادگستری تاسیس شد و قضات مقرر شدند.
۵۲- از قابلیت سیاسی او دفاتر ارتشی دایر شد و حقوق کارگزاران تعیین گردید.
۵۳- از مشوره اش دفتر مالیات تاسییس شد و طریقه اوزان و پیمانه جاری شد.
۵۴- کسی بود که از تجربه کاری امور سلطنت او مردم شماری رواج یافت.
۵۵- یهودیان و مسیحییان بینوا را نیز همه روزه خرج می داد.
۵۶- برای شوکت اسلام و دفاع ارتش را منظم نمود.
۵۷- از خوف الله متعال گندم از بیت المال بر دوش خود گذاشته و برای یتیمان می رساند.
۵۹- رفتن پیاده و سواری را به نوبت در سفر بیت المقدس اختیار کرد تا به شتر ایذاء نرسد.
۶۰- از خزانه دولتی گندم برداشته و برای یتیمان می برد.
۶۱- از اموال غنیمت از حصه خود بیشتر برنداشت و آنقدر محتاط بود که برای کارهای شخصی خود چراغ دولتی روشن نکرد و وقتی از کار دولتی فارغ می شد چراغ را خاموش و استفاده شخصی نمی کرد.
۶۲- کسی بود که برای حفظ احکام پروردگار حفظ سوره بقره ، سوره نساء،سوره مائده ، سوره حج و سوره نور را دستور داد.
۶۳- در سیاست مملکت فرمانده لشکر، اداره خزانه،مترجم و نیز دکتر جراح معین فرمود.
۶۴- به عزت و عظمت اسلام قادسیه، جلولاء، حلوان، تکریت، خوزستان، اصفهان، طبرستان، آذربایجان، آرمینه، فارس، سجستان ، بلوچستان،مکران، خراسان و بلکه تمام ایران ، اردن،حمص،یرموک،بیت المقدس،اسکندریه،طرابلس و غیره فتح شدند.
۶۵- در زمان خلافت او امهات المومنین و عترت رسول را در ماه حقوق می رسید.
۶۶- از وجود مسعودش افسران مقدمه الجیش یزدگرد با چند صد تن دیگر اسلام آوردند.
۶۷- بر عقیده توحید چنان ثابت قدم بودند که به حجرالاسود گفت ما تو را نافع و ضار نمی دانیم بلکه تو را از این جهت بوسه می دهیم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو را بوسیده.
۶۸- چهره اش را علمای عیسایی می شناختند.
۶۹- نگاه پرجلالش را دیده ، اولیاء تاج و تخت مرعوب می شدند.
۷۰- کسی بود که عمارت حرم محترم را وسیع کرد و در اطرافش دیوار بنا نمود تا از آبادی عموم ممتاز باشد.
۷۱- برای رفع خشکسالی دستور دادند که نودونه نهر از کوهها کندند و دریای نیل را به بحیره قلزم رساندند.
۷۲- گواهی عقد نکاح سیدنا حسین از حواریین و نزدیکانش انجام گرفت.(مراه العقول)
۷۳- از سعی و کوشش او چهار هزار مسجد تعمیر شد.
۷۴- بوسیله اش سیدنا حسین شهربانو را وقت عروسی به دربارش آورد.(اصول کافی)
۷۵- عزت و عترت رسول را بجا می آورد.
۷۶- در مقابل حسین رضی الله عنه ، پسر خود را اهمیت نداد ، پسر علی رضی الله عنه را برپسر خود ترجیح داد و شهربانو را به نکاحش درآورد، حق برادری ادا نمود.
۷۷- تجوید قرآن را اهمیت داده تاکید فرمود.
۷۸- برای اشاعت و نشر قرآن در شهرهای شام،حمص،فلسطین و دیگر شهرها مدرسه های قرآنی ایجاد نمود.
۷۹-….
(( قضاوت با شما ))

برگرفته از کتاب ” الفاروق الاعظم “
تالیف: ” مولانا سید عبدالصمد ساداتی “

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

دکمه بازگشت به بالا