اخبار جهان اسلامعقیده و اندیشه

مرسی توسط سیسی اعدام می شود ؛ای اخوان؟؟

imagesCAZXTUOO - مرسی توسط سیسی اعدام می شود ؛ای اخوان؟؟

از سادگی بسیاری از مردم که جنایات سیسی در قتل وکشتارهزاران تن از بهترین فرزندان مصررا فراموش کرده اند ودر مقابل صدورحکم اعدام رئیس جمهور؛ محمد مرسی به مباحث طولانی بدون فائده ؛می پردازند ،تعجب می کنم .که آیا حکم اعدام در خصوص مرسی اجرائی می شود ویا نه ؟

وتعجم بیشتراز آن است که برخی از اعضای اخوان می گویند: که جهان تاوان سنگینی در مقابل حکم اعدام محمد مرسی می پردازد .

گویا خون مرسی عزیزترازخون هزاران شهیدی است که در سرزمین مصر پس از کودتای سیسی جاری گشته ومی گردد که مرسی ودیگررهبران اخوان؛ با اقدامات ناشیانه خود در مجلس ملی یا نهاد ریاست جمهوری ودولت نیز سهمی در آن دارند .

اما از دیدگاه اینجانب خون مرسی –اگر اعدام شود – برای امت اسلامی از خون ساده ترین شهروند مصری که بر ضدسیسی قیام کرده ودر این راه به شهادت رسیده عزیزتر نیست. چرا که او کلمه حق رادر مقابل سلطان ظالم بیان داشته است .وهم چنین عزیزتر از خون حسن البنا موسس وبنیان گذارجماعت ومرشد اول نیست که در سال ۱۹۴۸ تروروبه شهادت رسید ؛ تا تفکر واندیشه او را ازبین برده وبر جماعتش تسلط یابند؛ در حالی که اراده خداوندی بر آن تعلق گرفت دعوت واندیشه وجماعت او در گوشه وکنار دنیا منتشر شود .وهم چنین عزیز تر از خون عبد القادرعوده بزرگترین حقوقدان مصری نیست که جماعت اخوان المسلمین اورا تربیت کرده وبه جامعه تقدیم کرد ومتاسفانه جمال عبد الناصر او رادر سال ۱۹۵۴ اعدام کرد ویا از خون سید قطب از بزرگترین اندیشمندان وادیبانی که از کادر رهبری جماعت اخوان المسلمین بود وجمال عبد الناصر نیز اورا درسال ۱۹۶۶ اعدام کرد؛عزیزتر نیست .واز خون تعداد زیادی دیگراز شهروندان مصری واعضای جماعت اخوان المسلمین .

زیرا خون ومال وابروی هرمسلمانی بر مسلمانی دیگرحرام است وهیچ عربی بر عجمی ورئیسی بر زیردست خود مگر به تقوی ورفتار نیک وصالح برتری ندارد.

امر دوم :اینکه کسی که کوچکترین شناخت سیاسی وقدرت تحلیل داشته باشد وسیاست های سیسی را در مقابل اخوان دنبال کند در می یابد که سیسی از همان روز اول سیاست سرکوبی را در پیش گرفته است ونرمش وکوتاهی را در مقابل اخوان نمی پذیرد وتمام تلاش او براین است که شوکت وجلال وقدرت اخوان را در هم بکوبد وبرانان تسلط یابد وچنان رفتار نموده که مجالی برای صلح وسازش با انان وجود ندارد وبدون کوچکترین نرمشی سیاست سرکوب خونین را با قدرت وخشونت تمام وکشتار هزاران تن از اخوان دنبال می کند .

امر سوم: انکه سیسی احساس نمی کند که او رئیس جمهور مصر است، مگر بعد اینکه از رئیس جمهور قانونی که مردم اورا انتخاب کردند رهائی یابد .زیرا الان مصر دارای دو رئیس جمهوراست منتخب از سوی مردم ؛ مرسی؛ وکودتاگر فریبکارغضب کننده که سیسی است ودر نهایت مگر انکه یک رئیس جمهور واحدی وجود داشته باشد یا منتخب شده از سوی مردم ویا کودتا گر متغلب مغتصب برقدرت .

اما غرب که هنوز برخی ازاخوانی به ان چشم دوخته اند بارها وبارها تاکید کرده وعملا در گفتار ورفتار ثابت کرده اند که از حکومت کودتای سیسی حمایت کرده ومی کنند واز تمام جنایات اوحمایت کرده اند وهنوز حکومت کودتای نظامیان برای غرب بهتر از حکومت اخوانی و دیگر اسلام گرائیان می باشد واین امراز شصت سال قبل به اثبات رسیده است که غرب اجازه حکومت به ا خوان را نمی دهند .گرچه از شعارها واصول ومبادی خود نیزعقب نشینی نمایند .
غرب فقط نیروهای توانمند وقوی را به رسمیت می شناسد که اهداف انان را براورده سازد .
ودر اینجا ازاخوان سوال می نمایم : که چرا شعار ((الجهاد سبیلنا والموت فی سبیل الله اسمی امانینا))جهاد راه ماست ومرگ در راه خدا از بهترین ارزوهای ماست. را با شعار(( سلمیتنا اقوی من الرصاص))مسالمت آمیز بودن ما از گلوله قوی تر است را تبدیل کردند .

وچرا از تفکر واندیشه موسس ومرشد امام حسن البنا عدول کرده وکوتاهی می نمائید وافکاروکلمات محمد بدیع راتکرارمی کنید. او فردی صالح ونیک می باشد ولی ایا شایستگی رهبری جماعتی هم چون اخوان المسلمین را دارد ودارای صفات ارشاد ورهبری بود ؛صفاتی که از ان عدول کرد یا دیگران این مسولیت ها وصفات را از او سلب کردند ومصر وجماعت وامت اسلامی را به این وضیعت در اوردند.

کوتاهی ونرمشی که امروز اخوان مرتکب ان شد؛ اخوان را به سراشیبی سقوط می رساند وبدترین نرمش ها وکوتاهی ان بود که از فکر واندیشه مرشد کوتاهی کردند؛اصول ومبادی که امام بنا ان را پایه ریزی نموده بود ولی با وجود تمام این کوتاهی ها ؛سیسی انان را کشت وجمع انان را متفرق ساخت وغربی که به ان امید بسته بودند وبا نرمش با او برخورد کردند اخوان را فریب داد وبه انان یاری نرساند.

سنت خداوند در زمین ان است؛ هرگاه قومی جهاد را ترک کردند ؛خداوند انان را خوار وذلیل ساخت .
وجماعت وگروهی هرگاه اسباب قوت ونیرو را ترک کرد دیگران وارد صحنه خواهند شد .

ای برادران اخوان باز گردید به رسائل امام بنا؛ موسس جماعت وبفهمید ازان ؛اصول فکرتان را ومنهج دعوت را واز فرمانبرداری واطاعت در ورای رهبرانی که فاقد جایگاه رهبری هستند بپرهیزید وکسی که حق را شناخت اهل حق را می شناسد ویاد بگیرید که رهبران خودرا بر اشتباهاتشان محاسبه کنید. ودرپایان برای تمامی کوتاهیمان, حقیقتی را می گویم که اخوان باید ان را درک کنند ودیگران نیز باید آن را دریابند که مرسی توسط سیسی اعدام می شود وتمامی امور بر همین امر دلالت دارد –مگر اینکه خداوند تقدیری دیگر نماید – وحقوق باکوتاهی ونرمش بدست نمی اید وتغییر شعارها ومفاهیم هم چنین تاثیری ندارد .

بلکه با ثبات وبازگشت به اصول ومبادی که امام موسس شهید حسن البنا پایه ریزی کردند پیروزی اخوان المسلمین بدست می آید .

اسلام دین وتفکر واندیشه است وهرکسی که خواهان عزت است خداوند به او عزت می بخشد
ای برادران اخوانی اگر چنانچه خواهان خیربرای خود ودین وجماعت هستید برای مبادی خود ثابت قدم باشد واز تهدیدات خالی دست بکشید ودر مقابل این همه حقایق پیش رو بما نشان دهید که می خواهید چگونه عمل می کنید؟؟

نویسنده :احمد منصور
ترجمه :محمد صدیق دهواری

ندای سنت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

دکمه بازگشت به بالا